Fitness - Jak ćwiczyć?

Menu

"Czy wiesz, co oznacza fitness?"

Fitness jako zjawisko pojawił się w Polsce w latach 90. ubiegłego wieku i z roku na rok systematycznie zdobywa coraz większą popularność.

Słowo "fitness" jest pojęciem szerokim i bardzo różnie rozumianym – bywa, że dla jednych z nas oznacza coś zupełnie innego niż dla drugich.

Fitness jest parasolem, gdyż z jednej strony – zawiera w sobie kilka elementów, a z drugiej – chroni i zabezpiecza współczesnego człowieka przed niekorzystnymi skutkami rozwoju cywilizacji.

Konstrukcja słowa fitness to kombinacja przymiotnika "fit" i końcówki "ness", tworzących jedną całość. "Fitness" w słowniku polskoangielskim tłumaczony jest jako "stosowność, nadawanie się do czegoś". Wskazuje na występowanie pewnych cech adaptacji do otoczenia. Oznacza posiadanie cech i właściwości, które powodują, że człowiek jest przystosowany do otaczającej go rzeczywistości.

Ta odpowiedniość jest wypadkową posiadanych i kształtowanych zdolności, wartości i kwalifikacji. Fitness jest pojęciem o charakterze dynamicznym, co oznacza, że potrzebne jest systematyczne podejmowanie działań w celu osiągnięcia tego stanu. Jego dynamika wynika z charakteru współczesnej rzeczywistości – szalenie dynamicznej, ruchliwej, zmiennej, a z drugiej strony – odpowiada plastyczności ludzkiego ciała, które posiada zdolność adaptacji i zmiany.

Fitness jako efekt oznacza adekwatne, stosowne, właściwe funkcjonowanie współczesnego człowieka w warunkach współczesnej rzeczywistości, będące źródłem radości istnienia i osiągania wysokiej jakości życia.

Fitness przejawia się w trzech aspektach:

Za tymi trzema aspektami kryje się "bycie fit", czyli efekt fitness.


Serwis polecany przez: Good Sites, Link Resources, LinkVote, Katalog oraz Web Directory.

Design by flankerds.com